תרגלו קריאה תוך כדי משחק!

הקובץ מכיל 4 לוחות משחק, 20 קלפים והוראות בעברית ובאנגלית.

כל הלוחות והכרטיסים מגיעים בדפוס ובכתב!

ניתן להשתמש בכרטיסי המשחק ליצירת משחק זכרון- התאמה בין דפוס לכתב.

 

שימו לב!

זהו קובץ דיגטלי.

עם ביצוע הרכישה תקבלו אימייל עם קישור להורדת הקובץ.

מומלץ לניילן לפני השימוש.

 

Practice reading while playing!

The file contains 4 game boards, 20 cards and instructions in Hebrew and English.

All boards and cards come in print and in script!

You can use the game cards to create a matching game - match the print to the script.

 

Please note!

This is a digital file.

Once you'll place your order, you will receive an email with a link to download the file.

Highly recommended to laminate before use.

Winter Sentences Lotto

$5.00Price