top of page

מעשה באיש שלג - סיפור קצר ופעילות

 

הסיפור מגיע בשתי צורות-

- כל הסיפור בדף אחד, ללא תמונות

- הסיפור מחולק לחלקים (עם תמונות) - הדפים ניתנים לגזירה וליצירת ספרון אישי/כיתתי

 

הקובץ גם כולל שתי גרסאות של יצירת איש שלג-

- איש שלג קטן (כל החלקים בדף אחד)

- איש שלג גדול (החלקים מחולקים לשני דפים)

 

בנוסף, מצורפים שני דפי עבודה המתרגלים את החלקים השונים של איש השלג 

 

הסיפור והפעילות מתאימים לשתי רמות:

- לומדים צעירים - המורה מקריאה את הסיפור והתלמידים יוצרים

- תלמידים שכבר רכשו את הקריאה- הסיפור כתוב בשפה פשוטה בזמן הווה

מעשה באיש שלג: סיפור קצר ופעילות

$8.00Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page