top of page

תכנית לימודים ׳קריאה קלה׳ - הצצה פנימה


מטרת תכנית קריאה קלה, היא שהתלמידים ילמדו לקרוא

תוך כדי שימוש בספרים מותאמים.


בסדרה יש 6 ספרים בשש רמות שונות.

בכל רמה, מוסיפים תנועה חדשה.

בנוסף, לתכנית יש 2 חוברות עבודה.

כל חוברת מלווה 3 ספרים מתוך התכנית.

בחוברות יש מגוון פעילויות המתרגלות:

אוצר המילים | זיהוי התנועות | שימוש בפועל בצורה תקינה (זכר/נקבה) | הבנת הנקרא | הבעה בכתב | רצף הסיפור | ועוד...


בתמונה מימין, תוכלו לראות עבודה בעקבות סיפורים ברמה 1.

בסיפורים כתוב ׳היה חם׳.

הילדים הולכים לים וגם לאגם.

הם פוגשים בעלי חיים, בונים ארמונות בחול, וגם אוכלים פירות טעימים.


בחוברת העבודה, התלמידים מתרגלים את ההבדל בין חם לקר על ידי כתיבת המילה מתאימה על הקו שמתחת לתמונה.


משמאל, תוכלו לראות עבודה בעקבות סיפורים ברמה 2.

בעמוד הראשון, התלמידים יתרגלו את המילים:

חדש | ישן - על ידי כתיבת המילה המתאימה מתחת לתמונות.

בעמוד השני, התלמידים יתרגלו את נטיית הפועל ר.א.ה בזכר ונקבה- התלמידים יכתבו את הפועל המתאים מתחת לתמונה ולאחר מכן ישלימו את הפועל במשפט לפי התמונה.


בסיפור אחר ברמה 2, ילדה מוצאת כלבלב קטן.

היא מאמצת אותו ונותנת לו אוכל וגם ממתק.


בחוברת העבודה, התלמידים ילמדו שיש כל מיני סוגים של ממתקים.

התלמידים יתרגלו כתיבה בכך שיכתבו את המילה ממתק מתחת לתמונות המתאימות.המורה יכולה גם לעודד שיח על ידי שאילת שאלות כמו-

איזה ממתק אתם אוהבים?

זה ממתק לכלבים או ממתק לילדים?


בספר של רמה 3- חיריק, תוכלו למצוא 5 סיפורים, ואחד מהם נקרא- ׳היריד׳.

בסיפור תוכלו לקרוא על ילדה שהולכת ליריד ועל המתקנים שהיא רואה ומנסה שם.

גם בספר של רמה 4 - צירה, סגול, תוכלו למצוא 5 סיפורים ואחד מהם נקרא- ׳במסעדה׳.

בסיפור תוכלו לקרוא על משפחה שהולכת למסעדה ומה הם בוחרים להזמין לאכול.


בחוברת התרגול - חלק ב׳, תוכלו למצוא פעילות הכוללת את אוצר המילים משני הסיפורים.

פעילות זו גם מעודדת שיח בכיתה-

- התלמידים יכולים להמחיז את השיח

- התלמידים יכולים לשתף מה הם אוהבים או לא אוהבים

- התלמידים יכולים לחבר שאלות בעצמם ולשאול את חבריהם


על ידי תרגול הדרגתי, התלמידים לומדים לקרוא, וגם רוכשים אוצר מילים שימושי.


בסוף כל סיפור תוכלו למצוא את רשימת המילים החדשות מתוך הסיפור.

ניתן להשתמש ברשימה זו לתכנון פעילויות החימום בתחילת היחידה ולביצוע הערכה בסוף היחידה.

כרטיסיות אוצר המילים של קריאה קלה

הן גדולות וצבעוניות.

הן מחולקות לפי צבעי הספרים בהם מוצגות המילים בפעם הראשונה.


בסדרה שלנו יש יותר מ-250 כרטיסיות של שמות עצם!

ולכן ניתן להשתמש בהן למגוון רחב של פעילויות- משחקים, תרגול, הערכה, וכד׳.חופשת קיץ מהנה,

סייפן


 
50 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page