top of page

קליגרם ליום העצמאות

מה זה קליגרם?

קליגרם (באנגלית calligram), הם מילים הכתובות בעיצוב כזה שהוא יוצר תמונה ויזואלית הקשורה למשמעות המילים עצמן.


המושג קליגרם (יש האומרים ׳קליגרמה׳) הומצא על ידי ג׳ים אפולינר, משורר צרפתי שחי בין השנים 1880-1918.


ואיך כל זה קשור ליום העצמאות?

כשהייתי מורה בגן חובה בניו יורק, חלק מהמטרות שלנו היו זיהוי אותיות האלף-בית וחיזוק הקשר לישראל.

יצירת קליגרם משותף הייתה פעילות מצויינת לעבודה על מטרות אלו!התלמידים תרגלו את כתיבת המילה ׳ישראל׳ על מדבקות מלבניות לבנות.

כל תלמידים, בהתאם ליכולות שלהם, כתבו את המילה ׳ישראל׳ על כמה שיותר מדבקות.

בהתחלה התלמידים העתיקו את המילה מהלוח, אבל אחרי 3-4 מדבקות, הם כבר יכלו לכתוב את המילה ללא שגיאות וללא עזרה!


הם היו מאוד גאים בעצמם, והקפידו לספור בעברית כמה מדבקות הם הכינו.


אחרי שהיו לנו מספיק מדבקות, עבדנו על יצירת הקליגרם.

ציירתי את קווי המתאר של הדגל, והתלמידים עבדו בקבוצות קטנות להדביק את המדבקות שהכינו על הקליגרם.


התוצאה הייתה יפיפייה ומאוד מרגשת!

הדגל שלנו הוצג בגאווה בבית הספר והתלמידים שלי אהבו לעצור לידו בכל פעם שהלכנו במסדרון.


חג עצמאות שמח!

סייפן

Post: Blog2_Post
bottom of page