top of page

מי בנה את הפירמידות במצרים?

Updated: Mar 27

רמז: אלה לא היו בני ישראל...
האם בני ישראל בנו את הפירמידות? ואם לא, אז מי כן?

למרות שהרבה מאיתנו חושבים ואף מלמדים שבזמן שבני ישראל היו עבדים במצרים, הם בנו את הפירמידות הגדולות והמרשימות שבמצרים,

למעשה, זה לא נכון… בני ישראל, בנו ערי מסכנות- פיתום ורעמסס, ואלו ערים שאכן היו קיימות במצרים אך אין בהן פירמידות.

״...וַיִּבֶן עָרֵי מִסְכְּנוֹת, לְפַרְעֹה--אֶת-פִּתֹם, וְאֶת-רַעַמְסֵס...״

בראשית פרק א׳ פסוק י״א

יש טענה שעבדים בנו את הפירמידות ולכן היה נהוג לחשוב שמדובר על בני ישראל אך למעשה, משערים שהפרמידות נבנו כ-1,000 שנה לפני שבני ישראל הגיעו למצרים. מקור נוסף טוען שלמעשה הפירמידות לא נבנו על ידי עבדים. לפי מקור זה, היו אלה מהנדסים ואנשי בנייה מקצועיים שתכננו ובנו את המבנים המרשימים האלו ששימשו לקבורה של פרעונים. לצורך השוואה, הפירמידות נבנו מאבני גיר שנחצבו במחצבה סמוכה. משקל ממוצע של כל אבן הוא 2.5 טון! ואילו, חומרי הבנייה שהשתמשו בהם בני ישראל היו חימר, בוץ וקש. כשפרעה החמיר את תנאי העבודה של בני ישראל, הוא ציווה שלא לתת להם 'חומרי בניה' מן המוכן, אלא לחייב אותם גם לספק את התבן והקש להכנת הלבנים.

״...כֹּה אָמַר פַּרְעֹה, אֵינֶנִּי נֹתֵן לָכֶם תֶּבֶן. אַתֶּם, לְכוּ קְחוּ לָכֶם תֶּבֶן...״

בראשית פרק ה׳ פסוקים י׳ - י״א

חוקרים אחרים אף טוענים שייתכן שתרבות קדומה יותר בנתה את הפירמידות, והמצרים שהיגרו למצרים רק השתמשו בפירמידות הללו לקברות הפרעונים (חדר הקבורה ממלא פחות מאחוז מהפרמידה). מה שמחזק טענה זו היא גם העובדה שבתוך הפירמידות לא נמצאו הירוגליפים או כתובות מצריות. ועוד עובדה מוזרה, שמתוך כל מיליון ההירוגליפים שנמצאו במצרים הקדומה - לא מופיע באף אחד מהם תיאור בנייה של פירמידה. מעניין לא?

53 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page