top of page

כחול ולבן.... זה הצבע שלי....


השבועיים שבין פסח ליום העצמאות תמיד עמוסים באירועים.

משואה לתקומה, עצבות ושמחה, משחור ואפור לכחול ולבן!

כמורה בתפוצות, תמיד אני מרגישה את האתגר- איך ליצור קשר בין הילדים לבין מדינת ישראל? איך ללמד על התקופות הקשות בלי להרתיע? ובכלל, כמה באמת הם צריכים לדעת?

רכזתי פה מספר פעילויות שעשיתי עם תלמידים בגילאים שונים:

דגל ישראל ממדבקות לבנות והכיתוב ׳ישראל׳

יצירה קבוצתית- מפת ארץ ישראל בעקבות השיר: ארץ ישראל שלי מאת דתיה בן דור

עבודה בקבוצות קטנות בעקבות השיר: ארץ ישראל שלי מאת דתיה בן דור

חקר ערים בישראל

לכבוד יום הזכרון, למדנו על חיילות צה״ל, צפינו ברגע הצפירה בשוק בישראלו ולמדנו את השירים כחול ולבן ואת המנון התקווה.

התלמידים בחרו בחייל האהוב עליהם וציירו תמונה מתאימה.

הם סדרו את שורות ההמנון לפי הסדר, וכתבו כיצד הרגישו בזמן הצפירה.

עם התלמידים הבוגרים יותר, גזרתי את מילות התקווה והתלמידים היו צריכים להרכיב את השיר מילה-מילה.

לצפיה בתלמידים עובדים לחצו כאן


247 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page