Search

אביב הגיע פסח בא 🌺

אמנם לפי לוח השנה, האביב התחיל כבר לפני עשרה הימים, אבל פה בניו יורק, עדיין מרגישים את החורף...

אבל מכיוון שאני יודעת שיש מקומות בהם כבר אפשר להתחיל לראות את הפריחה, וחג הפסח מתקרב בצעדי ענק...

אני רוצה לשתף אתכם במגוון פעילויות שאני אוהבת לעשות לכבוד חג האביב 😊


אביב 🌺


מכיוון שאני אוהבת שהתלמידים לוקחים בקישוט המרחב הלימודי, אני שואלת את התלמידים מה מסמל אביב בשבילם 🥰

בתמונה אתם רואים דוגמה מאחת מכיתות הב׳ שלימדתי לפני מספר שנים.


כל התלמידים ציירו ציורים של דברים המזכירים להם את האביב. אחר כך שיימנו את מה שבתמונה- התחלנו עם מילים שהם כבר יודעים כמו פרפר ופרח, ואז הוספנו מילים כמו קינון, חרק, חיפושית ועוד... חלק מהתלמידים ציינו גם את תחילת עונת הבייסבול, חופשת האביב וכמובן- חג הפסח.


לאחר מכן, למדנו את השיר ׳איך יודעים שבא אביב׳ של דתיה בן דור ומספר תלמידים הוסיפו את הכותרת ועבדו יחד על יצירת עץ אביבי במיוחד


פרפרים 🦋


מחזור חיי הפרפר הוא נושא שהילדים אוהבים במיוחד.


בסדרת ספרי ראשית הקריאה שלנו, ניתן למצוא את הספרון- הזחל, המתאר בקצרה את מחזור חיי הפרפר.

הספרון הזה הוא ברמה 3 בסדרה וכולל מילים עם הניקוד- קמץ/פתח, שוו