FREE ONLINE RESOURCES

popcorn words.png

POPCORN WORDS

פעילות לכבוד יום הפופקורן- ה-19 בינואר
בעיגול רשמו את הנושא- זה יכול להיות שורש או קטגוריה
והתלמידים יכתבו מילים מתאימות על
חתיכות הפופקורן
למשל:
שורש ה-ל-כ: הליכה, הולכים, ללכת, מהלך...
בעלי חיים: אריה, חתול, כלב...

זוכרים את השיר זרעים של מסטיק.png

זרעים של מסטיק

פעילות בעקבות השיר